Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Karol MusiołProfesor Karol Musioł urodził się 30 września 1944 roku w Bytomiu. Jako 3 miesięczne dziecko przeprowadził się wraz z rodzicami do Radzionkowa z którym związał całe swoje młodzieńcze życie. Jako mieszkaniec dzisiejszej ulicy Gwarków uczęszczał do nieistniejącej już szkoły podstawowej w Rojcy przy ulicy Kużaja 19. Wykształcenie średnie zdobył w radzionkowskim Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 1962 roku. Następnie studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obronił w 1968 roku. Stopień doktora nauk fizycznych otrzymał w 1975 roku. Habilitował się w 1987 roku.

Tytuł profesora uzyskał w 1997 roku. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki UJ. Kieruje kilkuosobową grupą spektroskopii plazmy oraz spektroskopii atomowej. Pracę w Instytucie Fizyki rozpoczął od budowy i organizacji laboratorium badawczego.
Jest fizykiem doświadczalnym. W początkowym okresie pracy zajmował się zastosowaniem holografii do diagnostyki plazmy łukowej oraz pomiarami prawdopodobieństw przejść elektronowych. Aktualnie prowadzi badania na własnościami atomów i jonów oraz diagnostyką plazmy niskotemperaturowej przy zastosowaniu laserów oraz metod optyki nieliniowej, głównie mieszania czterech fal. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 60 publikacji w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz ponad 60 komunikatów i publikacji związanych z uczestniczeniem w międzynarodowych konferencjach naukowych.
Sprawował opiekę nad kilkunastoma pracami magisterskimi oraz pięcioma doktoratami. Jest kierownikiem II Pracowni Fizycznej dla studentów trzeciego roku studiów fizyki.

prof. MusiołOd 1977 roku współpracuje z Uniwersytetem w Orleanie, gdzie przebywał wielokrotnie na długich i krótkich pobytach. W ramach tej współpracy prowadzone są badania zjawisk fizycznych zachodzących w źródłach plazmowych stosowanych w nauce i technice. Od lat osiemdziesiątych współpracuje także z National Institute of Standards and Technology w Waszyngtonie, gdzie przebywał łącznie prawie dwa lata i zajmował się wykorzystaniem indukowanej fluorescencji laserowej do badania plazmy RF oraz pomiarami prawdopodobieństw przejść elektronowych. Pracował również (1985/86) w Hahn-Meitner Institute w Berlinie. Jest członkiem Komitetu Polsko-Francuskiego do Badań nad Plazmą oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Był sekretarzem naukowym Instytutu Fizyki UJ; w latach 1990-93 prodziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki; w 1999 został wybrany dziekanem Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UJ i sprawował tę funkcję do 2002 roku. W październiku 2002 roku otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu w Orleanie. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czerwcu 2005 roku, profesor Karol Musioł został wybrany przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na kolejną kadencję.
Profesor Karol Musioł jest miłośnikiem książek Asimowa, interesuje się wędkarstwem, muzyką klasyczną oraz operą. Jego maksymą życiową jest powiedzenie „Jaką miarą Ty wymierzysz, taką Ci wymierzą” (zdanie wykute na cokole pomnika Anioła z wagą na cmentarzu parafialnym w Rojcy).

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl