Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Znani radzińczanie

W marcu 2003 roku minęła 125 rocznica urodzin ks. dr. Józefa Knosały – radzionkowskiego proboszcza, niestrudzonego badacza dziejów Górnego Śląska. Ta wybitna postać jest obecnie w dużym stopniu zapomniana. Mimo, że w ostatnich latach kilka osób podjęło trud opracowania Jego życiorysu, to publikacje te, mimo swej niewątpliwej wartości naukowej nie zostały niestety szerzej spopularyzowane. Wymienić warto w tym miejscu przede wszystkim pracę prof. Wiesławy Korzeniowskiej pt. Śląska Saga, Opole 1985, Biogram autorstwa Mieczysława Patera w Słowniku Biograficznym Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, Katowice 1996, czy broszurkę Władysława Niemirowskiego, Ks. Józef Knosała (1878 – 1951), Katowice 1991.

Czytaj więcej...

Jerzy ZiętekGenerał Jerzy Ziętek - Urodzony w 1901 roku, śląski działacz i powstaniec. W latach 1929 - 1939 pełnił obowiązki Naczelnika Gminy Radzionków. Po wojnie został wieloletnim wojewodą katowickim. Zasłynął w regionie jako budowniczy licznych obiektów sportowych, rekreacyjnych i naukowych. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku to nic innego jak wielokrotnie powiększona i udoskonalona kopia Parku na Księżej Górze w Radzionkowie. W plebiscycie "Gazety Wyborczej" na najwybitniejszego Ślązaka XX wieku zajął drugie miejsce tuż za Wojciechem Korfantym. Autor biografii Ziętka profesor Jan Walczak, powiedział w 2000 roku: "Jeśli mieszkańcy Radzionkowa są dumni z Ziętka to znaczy mają prawo być dumni z siebie.

Czytaj więcej...

Biskup JuretzkoW sali na oddziale kardiologii Kliniki w Poznaniu, Biskup Eugeniusz Juretzko w ciszy i zatroskaniu przeżywał swój jubileusz 30- lecia pracy misyjnej. Ale i tym razem Bóg w swoim miłosierdziu przyjął ofiarę swego misjonarza i odmienił jego losy. Biskup Juretzko szczęśliwie przeszedł przez dwa zawały serca i dzięki Bogu oraz dobrym ludziom, przede wszystkim Ojcom Oblatom MN, troskliwej i fachowej opiece personelu medycznego, wracał do zdrowia. Utrudzonego biskupa Eugeniusza wprost z lotniska przewieziono do kliniki 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Czytaj więcej...

Wrodarczyko. Ludwik Wrodarczyk OMI urodził się 25 sierpnia 1907 roku w Radzionkowie, w domu przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Krotoszynie a następnie w Lublińcu i Krobi. Pierwsze śluby zakonne złożył w sierpniu 1927 roku w Markowicach. Studia rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, gdzie 10 czerwca 1933 roku przyjął z rąk biskupa Walentego Dymka święcenia kapłańskie. Po krótkich wakacjach został przeniesiony do pracy duszpasterskiej w Kodniu nad Bugiem a następnie do Łopienia w Wielkopolsce.

Czytaj więcej...

Karol MusiołProfesor Karol Musioł urodził się 30 września 1944 roku w Bytomiu. Jako 3 miesięczne dziecko przeprowadził się wraz z rodzicami do Radzionkowa z którym związał całe swoje młodzieńcze życie. Jako mieszkaniec dzisiejszej ulicy Gwarków uczęszczał do nieistniejącej już szkoły podstawowej w Rojcy przy ulicy Kużaja 19. Wykształcenie średnie zdobył w radzionkowskim Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 1962 roku. Następnie studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obronił w 1968 roku. Stopień doktora nauk fizycznych otrzymał w 1975 roku. Habilitował się w 1987 roku.

Czytaj więcej...

Zygmunt ToborProfesor Zygmunt Tobor - urodził się w 1953 roku w Radzionkowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w tarnogórskim Technikum Mechaniczno-Elektrycznym. Jako laureat ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym miał otwartą drogę na wiele kierunków studiów. Wybrał Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Na tym Wydziale uzyskał stopień doktora a następnie doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2004 jestem profesorem Uniwersytetu Śląskiego.

Czytaj więcej...

Sylwester MarkusikProfesor Sylwester Markusik - urodził się 28 grudnia 1939 roku w Radzionkowie. Jako nastolatek uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Szymały. Po zadaniu egzaminu dojrzałości w bytomskim technikum rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej gdzie w 1968 roku obronił dyplom na Wydziale Mechaniczno - Technologicznym. Pięć lat później obronił na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej doktorat, a w 1984 roku habilitację. W roku 1994 został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej, a w 1999 profesorem zwyczajnym.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl