Problemy uzależnień

Wśród różnych problemów społecznych występujących w naszym kraju, problemy związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i nie tylko mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, takich jak: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.

Narkomania to określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu. Narkomania charakteryzuje się tzw. głodem narkotycznym, przymusem zażywania środków odurzających czy chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami. Narkomania stała się problemem wysokorozwiniętych społeczeństw, na który wpływ z pewnością ma duże tempo współczesnego życia, wysokie wymagania stawiane uczniom oraz pracownikom i nieustanna potrzeba sprawdzenia się, ale także nastawienie do życia polegające na szukaniu szczęścia poprzez łatwą zabawę i przekonanie, że człowiek ma prawo do wszystkiego.

Początek XXI wieku to „era nowych uzależnień”. Coraz bardziej powszechne zaczęły być uzależnienia od czynności, czyli tzw. uzależnienia behawioralne. Można do nich zaliczyć: zakupoholizm, siecioholizm, pracoholizm, seksoholizm czy obsesyjne przejadanie się, uprawianie ćwiczeń fizycznych i uczestnictwo w grach o charakterze losowym. Przyczynami takich zachowań mogą być zmieniająca się rzeczywistość, tempo życia, rozwój technologii, a nawet czynniki genetyczne.

Zasoby gminy Radzionków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie
Punkt Konsultacyjny
Radca Prawny
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl