SesjaPorządek obrad LXVII sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 22 lutego 2024 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Andrzej Hajda i Pan Klaudiusz Jania.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr LXVI/2024 z LXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 stycznia 2024 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2024-2033, druk R-668.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków, druk R-670.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii  św. Wojciecha w Radzionkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, druk R-669.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości, druk R-671.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzionków”, druk R-666.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta Radzionków, druk R-667.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie sesji.


                                                        Przewodniczący Rady
                                                        mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl