Herb

HerbHerb Radzionkowa od najdawniejszych czasów jest związany z postacią św. Wojciecha. Przez wiele lat swojego funkcjonowania zdołał się, mimo różnic graficznych w różnych okresach, utrwalić w pamięci i świadomości mieszkańców naszego miasta. Jego obecny wizerunek został zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr I/N/2/99 z dnia 11 września 1999 roku oraz uchwałą nr IX/62/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta. W myśl uchwały Rady Miasta Radzionków herb stanowi własność miasta, jest symbolem lokalnej społeczności i podlega ochronie jako dobro osobiste miasta.
Herbu do swojej działalności mogą używać: Rada Miasta Radzionków, burmistrz Radzionkowa, Urząd Miasta Radzionków oraz miejskie jednostki organizacyjne dla celów związanych z realizacją swoich zadań statutowych. Herbu miasta mogą używać również osoby fizyczne lub prawne związane z Radzionkowem, jednak używanie herbu nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes miasta, a jego wykorzystanie nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym.

Rzecz o herbach Radzionkowa

Wojciechowe powiaty, miasta i gminy, tzn. te, które w herbie mają postać św. Wojciecha

Logo

logo_motylW 2004 roku został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs na logo naszego miasta. Spośród wielu projektów jury wybrało pracę artysty grafika Tomasza Kipki.
Znak promocyjny Radzionkowa to symboliczna litera "R" wpisana w sylwetkę motyla symbolizującego wolność i nieskrępowanie. Ciepłe i żywe kolory kreują aktywny wizerunek, oraz odzwierciedlają radość i pozytywne nastawienie. Barwy logo dopełnia błękit – odpowiadający działalności twórczej oraz granat ilustrujący kompetencję i profesjonalizm.

 

Logo „Radzionków miasto ludzi z pasją"

logo_pasja

W 2010 roku Urząd Miasta pragnie promować Radzionków jako miejsce, w którym istnieje sprzyjający klimat do realizowania swoich pasji i zainteresowań. Konsekwencją tego jest stworzenie logo miasta z napisem “Radzionków - miasto ludzi z pasją”. Z logo mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne lub prawne związane z miastem Radzionków, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku miasta.

Hejnał

HejnałHejnał wykorzystuje charakterystyczne motywy pieśni “Na cześć Wojciecha”, wykonywanej tylko i wyłącznie na terenie radzionkowskiej parafii od niepamiętnych czasów. Motywy pieśni nie są cytowane dosłownie, a jedynie wykorzystane są jej ujęcia melodyczne przekomponowane rytmicznie. Melodyka wykorzystywana jest w części początkowej, która później zostaje rozwinięta przez kompozytora. Hejnał złożony jest z trzech zdań muzycznych, tworzących zamkniętą całość. Hejnał jest odtwarzany codziennie o godzinie 14:00 oraz podczas obchodów świąt państwowych i uroczystości lokalnych.

Odsłuchaj hejnał

Chorągiew

ChorągiewChorągiew jest uroczystą odmianą flagi i jest dwustronna. Bławat chorągwi posiada proporcje 5:8 i składa się z czterech poziomych stref: srebrnej, czerwonej, złotej i błękitnej oraz umieszczonego w symetrycznym środku bławatu herbu (stosunek poszczególnych stref wyraża się proporcją: 1⁄6:1⁄6:1⁄6:3⁄6).
Bławat jest przymocowany do drzewca. Lewa strona chorągwi jest lustrzanym odbiciem strony prawej bławatu.

Flaga

FlagaFlaga odpowiada założeniu weksylologicznemu, które nakazuje aby we fladze oddane były barwy używane w herbie, a ponadto pozostaje w zgodzie z zasadą mówiącą o tym, że szerokość stref barwnych powinna odpowiadać zasadzie proporcjonalności barw użytych w herbie.
Bławat flagi posiada proporcje 5:8 i składa się z czterech poziomych stref. Strefy są ułożone w poziomie (w pas), co jest zgodne z polską tradycją heraldyczną. Strefy oddają barwy herbu: srebrna, czerwona i złota są równe, zaś strefa błękitna (oddająca barwę tła pola tarczy herbowej) jest trzykrotnie szersza. Stosunek poszczególnych stref wyraża się proporcją: 1⁄6:1⁄6:1⁄6:3⁄6.
Flaga jest zewnętrznym znakiem reprezentacyjnym, symbolizującym miasto jako gminę. Flaga Miasta Radzionków winna być wywieszana w miejscach publicznych z okazji uroczystości państwowych i lokalnych.

Uchwała Nr XLIV/387/2009 z dnia 15.10.2009 r. w sprawie ustanowienia flagi, chorągwi, hejnału dla miasta Radzionkowa.

Uchwała Nr XLVIII/415/2010 z dnia 21.01.2010 r. w sprawie zasad korzystania z flagi, chorągwi i hejnału miasta Radzionkowa.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl