logo kampanii W ramach prowadzonej na Śląsku Kampanii MOGĘ! Zatrzymać  SMOG – Przedszkolaku,  złap oddech”, radzionkowskie Przedszkole Nr 2 otrzymało od organizatora kampanii, Urzędu Marszałkowskiego 3 oczyszczacze powietrza. Placówka weźmie udział w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci poruszający problematykę zanieczyszczenia powietrza i zachować prozdrowotnych oraz w konkursie na przedstawienie o tematyce walki ze smogiem.

Czytaj więcej...

Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt. wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w miastach i gminach województwa śląskiego

Katowice, dn. 5 lipca 2019 r.

To nie dotyczy tylko naszej gminy

W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%.

Czytaj więcej...

Od 1 czerwca 2019 roku w naszej Gminie obowiązują nowe stawki opłaty śmieciowej:
  • 15,50 zł za osobę/miesięcznie w przypadku selektywnego zbierania odpadów,
  • 10,50 zł za osobę/miesięcznie w przypadku selektywnego zbierania odpadów i zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje

Czytaj więcej...

Z przykrością przekazujemy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o braku kwalifikacji do dofinansowania projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków”.
W rezultacie przeprowadzenia konkursu na przyznanie finansowego wsparcia do zakupu i montażu OZE z tzw. środków unijnych, do realizacji zostały wybrane zaledwie cztery spośród ponad setki złożonych wniosków.

Czytaj więcej...

dzieckoUrząd Miasta na bieżąco weryfikuje liczbę osób zawartych w deklaracjach śmieciowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkaniec ma 14 dni na zgłoszenie jakichkolwiek zmian, w tym: narodzin dziecka, wyprowadzki, przeprowadzki lub zgonu mieszkańca.

Szczególnie istotne jest zgłoszenie do „systemu śmieciowego” urodzonych dzieci, nad którymi opieka generuje ogromne ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań po artykułach spożywczych.

Czytaj więcej...

Już nie zapomnisz o wystawieniu pojemnika na śmieci ani o zbiórce odpadów segregowanych. Radzionków dołączył do miast, które korzystają z aplikacji ECO Harmonogram.

Dzięki aplikacji możesz:

  • otrzymywać powiadomienia o dacie wywozu śmieci,
  • odszukać lokalizację GPSZOK oraz sprawdzić jakie przyjmuje odpady,
  • zgłaszać reklamację dotyczącą wywozu odpadów.

Czytaj więcej...

szambiarkaWiosną 2017 roku Straż Miejska wraz z Referatem Ochrony Środowiska zapoczątkowała kontrolę zbiorników bezodpływowych tzw. szamb na posesjach, które widnieją w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych. Działania w tym zakresie będą kontynuowane.

Gmina zobowiązana jest do nadzoru nad prawidłową realizacją zdań związanych z opróżnianiem tzw. szamb i przydomowych oczyszczalni na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl