YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Zapraszamy na dzień otwarty w Zespole Szkół w Radzionkowie już 22 marca w godzinach 16:00-18:00. Szczególnie zachęcam do odwiedzin rodziców uczniów zainteresowanych działalnością: szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły przysposabiającej do pracy. W czasie dnia otwartego będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjno – terapeutyczną placówki, zwiedzenia szkoły, uczestniczenia w zajęciach otwartych, porozmawiania z dyrektorem szkoły, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutami m.in. SI, Biofeedback.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacyjny do szkoły. Rekrutacja dotyczy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła zaprasza również dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum oraz szkole zawodowej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się realizując podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych. Edukacja przebiega w oparciu o przygotowany dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Po ukończeniu szkoły zawodowej możliwe jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Oprócz typowych zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia:
 zajęcia rewalidacyjne,
 zajęcia korygujące wady mowy,
 zajęcia korekcji wad postawy,
 zajęcia sportowe, w tym na basenie, kręgielni,
 integrację sensoryczną (SI),
 terapię biofeedback,
 zajęcia kształtujące kreatywność,
 uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
 zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.


Warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl