YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 29 września 2016 roku o godzinie 14.00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XXV/2016 z XXV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogórskiej, dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Orzechowskiej i ul. Holewiny oraz dla obszaru nr 3 położonego przy ul. 27 Stycznia w Radzionkowie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Placówek Oświatowych w Radzionkowie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Placówek Oświatowych w Radzionkowie.

 

 

 


16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niezwłocznego utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego (druk R-209).

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Sprawy bieżące:
Informacja Burmistrza Miasta Radzionków znak: SO.2142.35.2016 z dnia 08.09.2016r. w sprawie oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, złożonych w 2015 i 2016 r.

19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl