YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Rada MiastaPorządek obrad XXI sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie  Protokołu  Nr  XX/2016 z  XX  sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 31 marca 2016 roku.

6. Pożegnanie Komendanta Komisariatu Policji w Radzionkowie Pana podinsp. Jacka Bątkowskiego.

7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.

12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Radzionków
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł


                           

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl