YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

RadaPorządek obrad XIX sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 3 marca 2016 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XVII/2016 z XVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 20 stycznia 2016 roku.

6. Przyjęcie Protokołu Nr XVIII/2016 XVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 stycznia 2016 roku.

7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.

9. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.

12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia  spółdzielni  socjalnej.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady
 /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl