YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

SesjaPorządek obrad XVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 stycznia 2016 roku o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (ul. św. Wojciecha 118).

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wręczenie Nagrody Honorowej „Crux Adalberti” pierwszego stopnia ks. abp. Wiktorowi Skworcowi.

6. Przyjęcie  Protokołu  nr  XVI/2015  z  XVI  sesji  Rady  Miasta  Radzionków  w  dniu 30 grudnia 2015 roku.

7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.

9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radzionków do podjęcia działań wynikających z treści ustawy o związkach metropolitarnych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2016 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Sprawy bieżące.

19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl