YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Porządek obrad LXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 20 marca 2024 roku w środę o godzinie 12.00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Karol Majewski i Pani Aneta Niedźwiecka.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr LXVII/2024 z LXVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 22 lutego 2024 roku.
6. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.
7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2024-2033, druk R-676.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2024, druk R-677.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, druk R-673.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, druk R-674.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, druk R-675.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów, druk R-678.  
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2024 roku, druk R-679.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie sesji.

                              Przewodniczący Rady
                              mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl