YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

sesjaPorządek obrad LXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 stycznia 2024 roku w czwartek o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Dawid Tomczyk i Pan Marian Dziembała.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr LXV/2023 z LXV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 grudnia 2023 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2023 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2024-2033, druk R-664.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2024, druk R-665.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej działki gruntu, druk R-648.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu, druk R-649.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu, druk R-650.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, druk R-654.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości, druk R-655.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, druk R-656.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu, druk R-657.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, druk R-658.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, druk R-659.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, druk R-660.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów, druk R-661.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki gruntu, druk R-662.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, druk R-651.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, druk R-652.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, druk R-663.
25. Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Radzionkowie na lata 2024-2030, druk R-653.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy bieżące.
28. Zamknięcie sesji.

                    Przewodniczący Rady
                      mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl