YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

sesjaPorządek obrad LXV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 grudnia 2023 roku (czwartek – godzina 12:00)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Piotr Tobór i Robert Tobór.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr LXIV/2023 z LXIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 listopada 2023 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2023-2033.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2024-2033.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2024.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Radzionków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzionków na lata 2024-2027.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2024 roku.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

                                                          

mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl