YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Sesja Rady MiastaPorządek obrad LXII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 września 2023 roku (czwartek – godzina 12.00)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Karol Pietryga i Pani Urszula Pluskota.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr LX/2023 z LX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 sierpnia 2023 roku.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr LXI/2023 z LXI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 14 września 2023 roku.
 7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2023-2033.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/232/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wyposażenia w nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych, z późniejszą zmianą.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2023r. znak NPII.4131.1.895.2023 w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr LIX/595/2023 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 lipca 2023 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków jako niezgodne z prawem.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2024-2027.
 16. a) przedstawienie opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach kadencji 2024-2027 wypracowanej przez Zespół opiniujący;
 17. b) przeprowadzenie głosowania  tajnego dla wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach;
 18. c) powołanie komisji skrutacyjnej;
 19. d) przeprowadzenie głosowania tajnego;
 20. e) ogłoszenie wyników głosowania;
 21. f) przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
 22. g) przeprowadzenie głosowania tajnego;
 23. h) ogłoszenie wyników głosowania;
 24. i) przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;
 25. j) przeprowadzenie głosowania tajnego;
 26. k) ogłoszenie wyników głosowania.
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Sprawy bieżące.
 29. Zamknięcie sesji.

 

   Przewodniczący Rady

                                                          

    mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl