YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Porządek obrad LIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 lipca 2023 roku (środa – godzina 16:00).

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Dawid Tomczyk i Pan Marian Dziembała.  
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr LVIII/2023 z LVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 22 czerwca 2023 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2023-2033.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Radzionkowie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/232/2005 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wyposażenia w nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady
mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl