YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Porządek obrad LV  sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek – godzina 12:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr LIV/2023 z LIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 lutego 2023 roku.
 6. Podziękowanie Panu Rudolfowi Sobczykowi – Sekretarzowi Miasta Radzionków za pracę na rzecz samorządu lokalnego w związku z zakończeniem pracy na stanowisku.
 7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.
 8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033, druk R-565.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2023, druk R-566.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony, druk R-559.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony, druk R-560.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, druk R-563.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2023 roku, druk R-562.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków, przyjętego uchwałą nr  XL/337/2017  Rady  Miasta Radzionków z dnia 8 października 2017 roku, druk R-564.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków, druk R-561.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zamknięcie sesji.

 

                                                                         Wiceprzewodnicząca Rady

                                                        

                                                                            mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl