YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Radni RadzionkowscyPorządek obrad LII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 stycznia 2023 roku (czwartek – godzina 09.00; sesja w trybie zdalnym)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan  Klaudiusz Jania i Pan Karol Majewski).
 4. Głosowanie nad prowadzeniem obradowania w trybie zdalnym bądź rezygnacji ze zdalnego trybu obradowania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Radzionków, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie  nadania  Nagrody  Honorowej  "Crux Adalberti".
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 40. Interpelacje i zapytania radnych.
 41. Sprawy bieżące.
 42. Zamknięcie sesji.

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                          

                                                                            /-/mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl