Projekt zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2022.

Beneficjent: Gmina Radzionków.

Wysokość dotacji: 285 714,00 zł

Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w utrzymaniu ładu przestrzennego, poprawy komfortu mieszkańców oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu. Inwestycja swoim zakresem obejmuje modernizację energetyczną budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały 20 w Radzionkowie prowadzoną w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace budowlane:

  1. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach;
  2. Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej;
  3. Wykonanie stolarki drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi;
  4. Wykonanie instalacji anteny zbiorczej;
  5. Wykonanie remontów balkonów;
  6. Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia na strychu.

Obecnie budynek przy ul. Ks. Knosały 20 jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Projekt zwiększy dostępność wielorodzinnego budynku poprzez poszerzenie drzwi wejściowych do klatek.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl