YBFB Instagram - logoBIP

       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Sesja Rady MiastaPORZĄDEK OBRAD L SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 29 GRUDNIA 2022 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Robert Tobór i Pan Dawid Tomczyk).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XLVIII/2022 z XLVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 listopada 2022 roku.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr XLIX/2022 z XLIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 14 grudnia 2022 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków.  
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków oraz zmiany uchwały o powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków oraz zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Radzionków.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2023 roku.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Sprawy bieżące.
 28. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                     /-/ mgr inż. Stefan Hajda

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl