YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Sesja Rady MiastaPORZĄDEK OBRAD XLVIII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 24 LISTOPADA 2022 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Jacek Samol i Pan Krystian Strzelczyk).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Ślubowanie radnego.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI/2022 z XLVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 października 2022 roku.
 7. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII/2022 z XLVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 8 listopada 2022 roku.
 8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Miasta Radzionków do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2025”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2023 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Radzionków na lata 2023-2025”.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Radzionków.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                     Wiceprzewodnicząca Rady

 

                                                                      /-/ mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl