Sesja Rady MiastaPORZĄDEK OBRAD XLVI SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Andrzej Hajda i Pan Klaudiusz Jania).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XLV/2022 z XLV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 września 2022 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na pokrycie kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych w  zakresie  podwyższenia  wynagrodzenia w ramach  zadania pod nazwą: „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady

 

                                                                  /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl