Wiadukt nad ul. ZejeraUwaga! Ważne informacje od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związane z przebudową linii kolejowej nr 131:

  • Od dnia 26 września 2022 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej znajdującej się bezpośrednio przy ścianie wiaduktu przy ul. Zejera oraz przebudową sieci wodociągowej. W związku z powyższym, ze względów technologicznych, nastąpi częściowe wyłączenie z ruchu ul. Zejera w rejonie wiaduktu kolejowego. Pod wiaduktem będzie utrzymany ruchu pieszy, natomiast ruch samochodowy możliwy będzie tylko w kierunku od ul. Marii Dąbrowskiej w stronę Placu Letochów. Wszelkie zmiany organizacji ruchu i objazdy zostaną odpowiednio oznakowane. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Na przełomie października i listopada br. planowane jest z kolei rozpoczęcie robót zasadniczych, czyli przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zejera i wówczas nastąpi wyłączenie tego fragmentu ul. Zejera dla ruchu samochodowego. Pod wiaduktem będzie utrzymany natomiast ruch pieszy. Przywrócenie pełnej możliwości ruchu na ul. Zejera planowane jest na maj 2023 roku.
  • Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Sikorskiego planowana jest od października 2022 roku. Planuje się całkowite zamknięcia weekendowe 1x listopad 2022, 1x luty 2023 oraz 1x luty 2024. Natomiast od listopada 2022 roku planuje się zamknięcie połówkowe strona L/P z wahadłem pierwszeństwa przejazdu na długości jezdni. Pod wiaduktem utrzymany zostanie ruch pieszy. Przebudowę obiektu i ul. Sikorskiego PKP PLK S.A. planują zakończyć w maju 2024 roku.
  • Równocześnie prowadzone będą prace na Rojcy przy torze nr 1, związane z przebudową peronów i dojść oraz prace związane z rozbiórką nieczynnego tunelu, jak również wykonaniem palisady obiektu w ciągu ul. Kużaja. Prace te, co do zasady, będą realizowane bez zamknięcia ruchu kołowego, jednak dopuszcza się ewentualne czasowe zamknięcia. Całkowite zamknięcie ruchu kołowego przy wiadukcie na ul. Kużaja planuje się na okres wakacyjny czerwiec – sierpień 2023 roku po ostatecznym zakończeniu prac przy wiaduktach na ul. Zejera i Sikorskiego.
  • Fazowanie prac i obowiązki wynikające z utrzymania ciągłości ruchu zarówno na linii kolejowej jak i kolejność zamknięć drogowych warunkują możliwość zakończenia prac przy torze nr 1, która wstępnie została zaplanowana na koniec 2023 roku. Po tym czasie  nastąpi oddanie do eksploatacji toru nr 1 linii kolejowej 131 i zamknięcie toru nr 2, gdzie rozpoczną się prace w symetrycznym układzie jak wcześniej przy torze nr 1.
  • Prace na stacji Radzionków PKP PLK S.A. planuje rozpocząć w II kwartale 2023 roku po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl