YBFB Instagram - logoBIP

       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

PORZĄDEK OBRAD XLIV SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 25 SIERPNIA 2022 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Piotr Tobór i Pan Robert Tobór).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XLIII/2022 z XLIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 czerwca 2022 roku.
 6. Podziękowanie Panu Bernardowi Skibińskiemu – Zastępcy Burmistrza Miasta Radzionków za pracę na rzecz samorządu lokalnego w związku z zakończeniem pracy na stanowisku.
 7. Podziękowanie radnemu Panu Grzegorzowi Szeremecie za pracę na rzecz samorządu lokalnego w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego oraz objęciem z dniem 01 sierpnia 2022 roku stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Radzionków.
 8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację robót dodatkowych polegających na przebudowie chodnika i wykonaniu zatoki autobusowej w ciągu ulicy Knosały na wysokości działki nr 751/23 w ramach zadania pod nazwą „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Radzionkowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ulicy Artura 12 - 14 oraz skierowania ruchu pojazdów na inną alternatywną drogę dojazdową.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka stałej Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka ze składu stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków oraz z funkcji Przewodniczącego stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków oraz z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład stałej Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków i zmiany uchwały o powołaniu stałej Komisji Komunalnej.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków oraz zmiany uchwały o powołaniu stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków oraz zmiany uchwały o powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Sprawy bieżące.
 26. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                            Wiceprzewodnicząca Rady

                                                          

                                                                               mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl