YBFB Instagram - logoBIP

      dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Rodzina 500+Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiŚląska Karta Usług Publicznych - logoLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

PORZĄDEK OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 23 CZERWCA 2022 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Grzegorz Szeremeta i Pan Wojciech Tobor).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu nr XLII/2022 z XLII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 maja 2022 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków Raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 7. Debata nad Raportem o stanie gminy za 2021 rok:

1) wystąpienia radnych;

2) wystąpienia mieszkańców.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania.
 2. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2021 rok:
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2021;
 • Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2021 rok;
 • Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2021 rok;
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
 • Debata – wystąpienia klubowe, wystąpienia radnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2021 r.;
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania zarządzania odcinkami dróg powiatowych w celu realizacji inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji”.                             
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Radzionków, w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2022 roku.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                            /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl