PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 24 LUTEGO 2022 ROKU (czwartek– godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pan Piotr Tobór i Pan Robert Tobór)
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVII/2021 z XXXVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 stycznia 2022 roku
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Targowiska Miejskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację  zadania pod nazwą „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki   Fundusz   Wsparcia   Państwowej   Straży   Pożarnej  w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej w Tarnowskich Górach.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  petycji  złożonej w dniu 21 grudnia 2021 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta Radzionków.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie sesji.

                                                                            Wiceprzewodnicząca  Rady

                                                          

                                                                              /-/ mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl