Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 27 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:00 (sesja w trybie zdalnym).

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/2021 z XXXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 grudnia 2021 roku.

6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-380).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Przesiadkowego oraz Parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Radzionkowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą w sprawie zasad prowadzenia oraz współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzionków na lata 2022-2023.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie sesji.


                                                                                Wiceprzewodnicząca  Rady
                                                                                   /-/ mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl