W dniach 22-30 listopada uczniowie klasy 8c i 7a SP1 uczestniczyli w  rekomendowanym  przez PARPA programie profilaktyki uniwersalnej "Unplugged", który oparty jest na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy szczególnie istotnych w okresie adolescencji problemów takich jak: konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci, przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów, umiejętność komunikowania swoich emocji, umiejętność asertywnej obrony swoich racji, inne umiejętności interpersonalne i interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich, wiedza o narkotykach,umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Program składał się z 4 bloków tematycznych realizowanych podczas 3 godzin lekcyjnych z uczniami oraz 2 spotkań on-line z rodzicami.
Zajęcia zrealizowała psycholog mgr Aneta Garas z Pracowni Profilaktycznej KROKUS z Krakowa. Realizacja ze środków Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl