Dzieci z laptopemW związku z przystąpieniem przez Gminę Radzionków do konkursu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" informujemy o możliwości ubiegania się o wsparcie rzeczowe w postać laptopa. W tym celu należy wypełnić, podpisać i złożyć oświadczenie dostępne poniżej. Wypełnione oświadczenie należy złożyć w placówce oświatowej, do której uczęszcza dziecko - wnuk pracownika PPGR (Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej) - w terminie do 10 grudnia br.

Poprawność danych w oświadczeniu będzie weryfikowana na podstawie danych i rejestrów państwowych. Oświadczenie może złożyć uczeń lub opiekun prawny, który aktualnie zamieszkuje w Radzionkowie albo w innej miejscowości PPGR, a krewny w linii prostej pracował w zlikwidowanym PPGR Radzionków i mieszkał w Radzionkowie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl