Sesja w trybie zdalnymPorządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 września 2021 roku o godzinie 12:00; sesja w trybie zdalnym.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/2021 z XXXII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 sierpnia 2021 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/249/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie sesji.       
                                           
                                                                                 Wiceprzewodnicząca Rady
                                                                                   /-/ mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl