sesja RMRPorządek obrad XXIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek – godzina 12:00; sesja w trybie zdalnym).

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/2021 z XXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 kwietnia 2021 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta Radzionków.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie sesji.       
                                         

                                                                                 Wiceprzewodnicząca Rady
                                                                                   /-/ mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl