YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 29 KWIETNIA 2021 ROKU (czwartek – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pani Aneta Niedźwiecka i Pan Karol Pietryga).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXVII/2021 z XXVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 marca 2021 roku. 
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania przez Radę Miasta Radzionków opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały   w   sprawie   negatywnego  rozpatrzenia  petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały     w   sprawie   uznania   za   bezzasadną  skargę z  dnia 17 grudnia 2020 roku na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej  (ESP) przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie sesji.

                                                          

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                          

                                                                          /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl