YBFB Instagram - logoBIP

      dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Rodzina 500+Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiŚląska Karta Usług Publicznych - logoLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

InformacjaInformujemy, że w ramach ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można nadal składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzionków uwagi do projektu planu. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i jej adres, a także oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag to 23 marca 2021 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu obejmuje:
I. Tekst planu w zakresie brzmienia:
§ 5 pkt 16,
§ 5 pkt 23 lit. g,
§ 5 pkt 23 lit. j,
§ 5 pkt 28,
§ 7,
ust 4 w § 13 zamiast pkt  13 w ust. 3,
skreślenia ust 8 w § 14,
§ 17,
§ 18 ust 2 pkt 5 lit b,
§ 21,
§ 26 ust. 1 pkt 2,
§ 32 ust. 2 pkt 5 lit c,
§ 33 ust. 2 pkt 5 lit b,
§ 43 ust 2 pkt 1 i pkt 9
II. Rysunek planu w zakresie:
terenu oznaczonego symbolem 45MN,
terenu oznaczonego symbolem 15U i 27U,
terenu oznaczonego symbolem 4U,
nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenach 4U, 29MNU, 63MNU, 25MNU.

1. Tekst projektu

2. Rysunek planu

3. Tekst prognozy

4. Mapa prognozy

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl