PORZĄDEK OBRAD XXVI SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 25 LUTEGO 2021 ROKU (czwartek – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Dawid Tomczyk i Pan Marian Dziembała).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu  Nr XXV/2021  z  XXV  sesji  Rady  Miasta Radzionków w dniu 28 stycznia 2021 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w 2021r. z części opłaty pobieranej od przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Radzionkowa z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, a także zwrotu części opłaty już pobranej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na brak odpowiedzi na oficjalne pismo skierowane do Burmistrza Miasta Radzionków.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie sesji.

                                                          

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                          

                                                                          /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl