YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

logo Sesji Rady Miasta Radzionków - Radni zebrani na sali sesyjnejPORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 26 LISTOPADA 2020 ROKU (czwartek – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pan Klaudiusz Jania i Pani Aneta Niedźwiecka).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu   Nr XXI/2020  z  XXI  sesji  Rady  Miasta  Radzionków  w  dniu  24 września 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji o   przebiegu   wykonania   budżetu  miasta Radzionków  za  I  półrocze,  informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2021.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radzionków na lata 2020-2025”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2021 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania do skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                       

                                                                       /-/  mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl