YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

PORZĄDEK OBRAD XIX SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW

W DNIU 25 CZERWCA 2020 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pani Weronika Sitarz i Pan Krystian Strzelczyk)
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 maja 2020 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków Raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 7. Debata nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok:

1) wystąpienia radnych;

2) wystąpienia mieszkańców.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania.
 2. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2019 rok:
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2019 r.;
 • Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2019 rok;
 • Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2019 rok;
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
 • Debata – wystąpienia klubowe, wystąpienia radnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2019 r.;
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2029.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Radzionków.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                           /-/ mgr inż. Stefan Hajda

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl