YBFB Instagram - logoBIP

       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Rodzina 500+Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiŚląska Karta Usług Publicznych - logoLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miasta Radzionków, 28 listopada o godz. 12:00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pan Grzegorz Szeremeta i Pan Wojciech Tobor).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XII/2019 z XII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 października 2019 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania  z  działalności  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2020.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i  ustalenia  stawki  opłaty  za  pojemnik  o określonej pojemności.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Radzionków na lata 2020-2022”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2020 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XX/186/2000 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie ustanowienia nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie sesji.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl