YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Porządek obrad XI Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 26 września br. o godzinie 12:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
4. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie Protokołu Nr X/2019 z X sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 sierpnia 2019 roku.
7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
8. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok.
10. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.  
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.
18. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w  Gliwicach  oraz  Sądu  Rejonowego  w Tarnowskich Górach na okres kadencji 2020-2023. 
a) przedstawienie opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach  oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach kadencji 2020-2023 wypracowanej przez Zespół opiniujący,
b) przeprowadzenie  głosowania  tajnego  dla  wyboru ławników do  Sądu Okręgowego w Gliwicach,
c) powołanie komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) ogłoszenie wyników głosowania,
f) przeprowadzenie  głosowania  tajnego  dla  wyboru  ławników  do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
g) przeprowadzenie głosowania tajnego,
h) ogłoszenie wyników głosowania,
i) przeprowadzenie  głosowania  tajnego  dla  wyboru  ławników  do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,
j) przeprowadzenie głosowania tajnego,
k) ogłoszenie wyników głosowania.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji.


Wiceprzewodnicząca Rady
/-/ mgr Weronika Sitarz

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl