PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 29 SIERPNIA 2019 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pan Ludomir Pawłowski i Pan Karol Pietryga).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z IX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 19 czerwca 2019 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Radzionków.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady

 /-/ mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl