YBFB Instagram - logoBIP

      dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Rodzina 500+Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiŚląska Karta Usług Publicznych - logoLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Porządek obrad LIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 18 października tj. czwartek o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr LII/2018 z LII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 września 2018 roku.
6. Przyjęcie Protokołu Nr LIII/2018 z LIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 3 października 2018 roku.
7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie z realizacji inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Piekary Śląskie na realizację projektu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybową w Radzionkowie - etap I i etap II”.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzionków”.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19.Sprawy bieżące.
20.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
 /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl