Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 maja 2018 roku tj. środa o godzinie 14:00
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie  Protokołu    Nr   XLVIII/2018  z   XLVIII  sesji  Rady  Miasta  Radzionków w dniu 19 kwietnia 2018 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r..
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radzionków).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdycyplinarnego w Radzionkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
23. Sprawy bieżące.
24. Zamknięcie sesji.

    
Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl