W marcu rozstrzygnięto postępowania przetargowe, w których zostali wyłonieni wykonawcy ważnych miejskich inwestycji. Pierwsza z nich dotyczy remontu dachów na budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego oraz Kużaja, na tzw. osiedlu Hugona. Zamówienie podzielone jest na dwie części, jedna z nich obejmuje remont dachów na budynkach przy ul. Kużaja nr 62-68, a druga przy ul. Sikorskiego 4 i Kużaja 70. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do 28 września br., całkowita wartość zamówienia wyniesie 1 081 866,61 zł. Wykonawcą zamówienia jest Firma Budowalna Krystian Garbacki z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Drugim projektem, na realizację, którego podpisano już umowę, jest budowa centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP Rojca w Radzionkowie, u zbiegu ul. Kużaja, Gwarków i Schwallenberga, które będzie obejmować: 20 miejsc postojowych, 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz 3 parkingi postojowe dla rowerów w wybudowanym obiekcie, budynek z zapleczem socjalnym i poczekalnią, system monitoringu, a także przeniesienie przystanku autobusowego z ul. Kużaja na teren centrum przesiadkowego.
Inwestycja powstanie w ramach programu "Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych."
Prace obejmą również budowę drogi rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Długą i Knosały jako połączenie funkcjonalne pomiędzy istniejącymi ścieżkami biegnącymi wzdłuż ul. Knosały, ul. Męczenników Oświęcimia i ul. Szymały w kierunku centrum przesiadkowego. Wykonawcą projektu zostało konsorcjum, w skład którego wchodzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie oraz Przedsiębiorstwo Budowalne "LEMTER" Maciej Lempart z siedzibą w Bytomiu. Wartość umowy 1 275 000,00 zł.

Trzeci projekt obejmuje obejmuje budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta Radzionków, w następujących miejscach: Pl. Letochów, skrzyżowania Norwida - Knosały oraz Szymały - Unii Europejskiej. Wykonawcą projektu zostało konsorcjum z Bytomia, w skład którego wchodzi Zakład Inżynierii Ruchu – Systemy Sterowania Ruchem, Zakład Inżynierii Ruchu – Systemy Projektowe oraz Zakład Inżynierii Ruchu. Wartość umowy 2 054 100,00 zł.

Zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest w 2020 roku.


Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozowju Regionalnego).

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl