Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach przypomina o podstawowych zasadach dotyczących bezpiecznego użytkowania tzw. dronów, balonów napełnianych helem, lampionów oraz pokazów sztucznych ogni i laserów w polskiej przestrzeni powietrznej i okolicach lotniska.

Ze względów bezpieczeństwa loty bezzałogowych statków powietrznych muszą odbywać się poza strefą kontrolowaną (CTR) lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT). Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych o masie urządzenia (MTOM) nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
Loty wykonywane poza zasięgiem widoczności wzrokowej operatora (BVLOS) w strefie kontrolowanej lotniska obowiązkowo wymagają uzyskania zgody PAŻP z odpowiednim wyprzedzeniem w celu rezerwacji przestrzeni powietrznej. Wszelkie loty bezzałogowych statków powietrznych nad terenem lotniska wymagają dodatkowej zgody zarządzającego lotniskiem.

Powyższe strefy zobrazowano na mapie.:

Warto, przypomnieć że wysyłanie balonów napełnianych helem, lampionów, pokazów sztucznych ogni oraz laserów także wymaga uzyskania zgody PAŻP.
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1816) w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej, teren naszego miasta objęty jest strefą ograniczeń dla lampionów i balonów z diodami LED, co wiąże się z uzyskaniem zgody PAŻP w przypadku puszczania takich lampionów i balonów.

Mapa stref:
http://caa-pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d1bf774f23b74986ade794cc9ad13819

Wszystkie formularze oraz zasady zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej:
http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_info

Podstawowej zasady bezpiecznego latania tzw. dronami:

ULC - Lataj z głową | 10 zasad latania bezzałogowym statkiem powietrznym
http://latajzglowa.pl/

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

- Bezzałogowe statki powietrzne: http://www.ulc.gov.pl/pl/drony

- Lampiony, balony (...): http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/lampiony-balony


Zignorowanie powyższych zasad bezpieczeństwa jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności (art. 211 ust. 1 oraz ust. 12 Ustawy Prawo lotnicze, Dz. U. z 2017 r., poz. 959 t.j.).

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl