YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

W związku z jubileuszem 95 - lecia istnienia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych -  Sekcja Radzionków, poniżej zamieszczamy krótka notatkę historyczną dotyczącą działalności Związku na terenie Radzionkowa. Zachęcamy do lektury!

"95 lat historii naszej Sekcji wypełnione jest szeregiem wydarzeń tych historycznych, ale i tych zdarzeń bezpośrednio związanych z naszym środowiskiem gołębiarskim. Wszystko zaczęło się według posiadanych informacji - w roku 1922. Jeszcze nie ucichły echa I wojny światowej, gdy kilkunastu hodowców z Radzionkowa, Kozłowej Góry, Orzecha i Suchej Góry spotkało się w restauracji „U LETOCHY” w celu powołania do istnienia związku gołębiarskiego. Tak też się stało. Powołano Towarzystwo V-27 nazwanego ''Tempo Radzionków'' - czyli dzisiejszą
Sekcję Radzionków. Towarzystwo to dało fundament do powołania, już w następnym roku, dzisiejszego Oddziału Radzionków. Ówczesna nazwa powstałego na bazie Towarzystwa Oddziału to "VII Grupa Lotowa Radzionków''. Zaistniały, więc warunki do organizacji lotów. W pierwszym sezonie lotowym, w 1923 roku odbyto 7 lotów, a najdalszym był lot z Warszawy, w którym wypuszczono 30 gołębi. Zwyciężył gołąb Józefa Hajdy, który jako jedyny wrócił w dniu wypuszczenia. Zwycięski gołąb został wystawiony w oknie restauracji „Letochy”, a spacerujący mieszkańcy Radzionkowa podziwiali bohatera. Pierwszy zegar do rejestrowania powracających gołębi z lotu, Towarzystwo zakupiło w 1926 roku, był to zegar marki „Isgus”. Do tego momentu wracające gołębie należało przynosić do komisji, a ta na podstawie zwykłego zegara ustalała czas przylotu. Z roku na rok gołębiom stawiano większe wymagania, wydłużając odległości lotowe. Wracały więc gołębie z  Białystoku, Grodna, Wilna, Zahacia, Rygi, Tallina. Były to spore odległości. Pierwszy wielki sukces w skali Śląska odniósł Karol Korzekwa. Jego gołąb zwyciężył w 1930 roku w locie z Łotwy i został uhonorowany zegarem ufundowanym przez dowódcę VIII Okręgu Krajowego gen. dyw. Pasławskiego i złotym medalem Okręgowego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na Śląsku. W okresie okupacji niemieckiej działalność Towarzystwa została przerwana. Po zakończeniu wojny wznowiono działalność i 7 sierpnia 1945 roku zwołano zebranie. Przybyło 36 hodowców,  spośród których wybrano zarząd. Prezesem został Edmund Czekała, jego zastępcą Bartłomiej Tobór, sekretarzem Piotr Hajda, a skarbnikiem Piotr Żydek. Lotowanie rozpoczęto w 1946 roku, a najdalszym był lot z Gdańska. Dzięki aktywności Zarządu, jak też członków stan hodowców w roku 1948 wzrósł do 100. Zaistniała więc konieczność powołania do życia nowej sekcji, która powstała w dzielnicy Rojca i otrzymała numer V-219. Liczebność  Sekcji V-27 znowu wzrastała i w 1960 roku wyodrębniono Sekcję V-44, działającą również na terenie Radzionkowa. Dopiero reforma administracyjna kraju doprowadziła do likwidacji V-44 na rzecz V-27, oraz wymusiła terytorialny układ podziału naszego związku. Hodowcy naszej Sekcji odnosili znaczące wyniki we współzawodnictwie lotowym VII Grupy i nie tylko. Słynne loty z Morza, z ujścia Tamizy  niedaleko Londynu, Aachen, Kijowa, Bredy, Brukseli, Ostende, Amsterdamu itp. 
Były to wielkie wydarzenia sportowe, które wspominane są do dnia dzisiejszego.
Przy tej okazji należy przypomnieć kilka nazwisk hodowców, którzy zdobywali mistrzostwa naszej Sekcji: św. pamięci Golus Tomasz, Czekała Edmund, Wrodarczyk Antoni, Nolewajka Stefan, Kalus Józef, Zając Ryszard, Małota Mikołaj, Michalski Konrad, Matejczyk Alfons, Frej Jan (Hans), Rabsztyn Jerzy.
Nadal aktywni hodowcy zdobywcy mistrzostwa Sekcji jak: Kalus Bracia, Małota Grzegorz, Zając Marian, Głuch Bracia, Frej Jan i Andrzej Horzela Andrzej, Gołąbek Jerzy, Dyszy Roman .                                        

Członkowie naszej Sekcji zdobywali również mistrzostwo Oddziału, byli to: Małota Mikołaj, Michalski Konrad i Głuch Bracia.
Należy również wspomnieć nazwiska członków Sekcji Radzionków, którzy wypełniali swoje obowiązki statutowe od czasów dawnych aż do dnia dzisiejszego.
Pierwszy Zarząd  „V – 27 Tempo Radzionków”- Jan Michna, Józef Golus i Piotr Hajda. 
We władzach naszej Sekcji na różnych szczeblach i latach funkcje także pełnili :
Edmund Czekała, Bartłomiej Tobór, Piotr Hajda, Piotr Żydek, Augustyn Matejczyk, Jerzy Matysik, Edward Miś, Konrad Michalski, Mikołaj Małota, Eugeniusz Patoń, Franciszek Matejczyk, Eugeniusz Żydek, Józef Swatek , Jan Korpak, Stefan Nolewajka, Alojzy Garus, Jerzy Gołąbek, Jerzy Rabsztyn, Marian Zając, Jan Kudla, Krzysztof Pilarski, Erwin Michalski Andrzej Horzela, Janusz Garus, Jan Mazurkiewicz. Od 1998 roku funkcję
Prezesa Sekcji pełni kolega Piotr Głuch, jest to już jego 5 kadencja oraz koledzy:
Sekretarz Henryk Musioł / 3 kadencja / i Skarbnik Artur Stępień .
Powyższe nazwiska należało tu wspomnieć, ponieważ tworzą one pełny obraz historycznych zmian oraz są niezbywalną wartością dla ich ciągłości. Od 2004 roku hodowcy Sekcji  Radzionków, a w szczególności kol. Piotr Głuch i Krzysztof Pilarski organizując „Śląskie loty dalekodystansowe”  pozytywnie propagują wizerunek naszego miasta Radzionkowa .
Zorganizowano pierwszy lot z tego cyklu z stolicy Belgii - Brukseli  /30.lipca.2004 /.
Był to rok w którym Polska podpisała akces wstąpienia do Unii  Europejskiej.
W następnych latach organizowano loty gołębi z Ostende, Amsterdam, Sulingen, Zevenbergen i loty gołębi młodych z miejscowości Berlin, Cottbus, Pyrzyce. Tego typu loty organizowane są corocznie, aż do dnia dzisiejszego. W powyższych lotach udział biorą hodowcy gołębi pocztowych z województwa Śląskiego, a nawet z innych sąsiednich województw.
Sekcja nasza jako organizacja pozarządowa działająca społecznie na terenie miasta Radzionków od lat ściśle współpracuje z wszystkimi oficjalnymi radzionkowskimi instytucjami. Tradycyjnie uczestniczymy w corocznych obchodach „Dni Radzionkowa” organizowanych przez Urząd Miasta. Coroczny festyn parafialny  „Ciderfest”  każdorazowo odbywa się z naszym udziałem. Przedstawiciele instytucji lokalnych zawsze są blisko nas pomagając nam łatwiej i efektywniej realizować nasze zadania statutowe. 
Można by jeszcze długo analizować fakty, które tworzyły i nadal tworzą nasz historyczny wizerunek. My obecni członkowie Sekcji Radzionków mamy wielką charyzmę do kontynuacji tego, co rozpoczęli nasi poprzednicy, czyli do pomnażania pozytywnego dorobku Sekcji Radzionków. Dołożymy wszelkich starań, aby za pięć lat gdy będziemy świętować 100 - lecie istnienia naszej Sekcji były również powody do radości i satysfakcji."

    
Na podstawie materiałów archiwalnych oraz przekazów ustnych opracowania „Krótkiej Historii Sekcji Radzionków” dokonali : 25.11.2017 rok
 
Piotr  Głuch              - Prezes Sekcji      
Henryk  Musioł         - Sekretarz Sekcji

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl