YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) przygotowywane są niżej wymienione inwestycje:
1. przebudowa ul. Broncla,
2. przebudowa ul. Gwarków,
3. przebudowa ul. Podchorążych,
4. przebudowa jezdni w ul. Zejera – odc. od ul. Księżogórskiej do drogi na basen,


5. przebudowa ul. Skotnickiej,
6. przebudowa nawierzchni w ul. Stolarskiej,
7. przebudowa chodnika przy ul. Bezpiecznej,
8. przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – od ul. Miłej do ul. Wspólnej,
9. przebudowa ul. Czwartaków,
10. przebudowa ul. Artylerzystów,
11. przebudowa ul. Św. Wojciecha (od Pl. Latochów do skrzyżowania z ul. Knosały),
12. przebudowa ul. Lompy,
13. budowa przedłużenia ul. Ksieżogórskiej do ul M. Dąbrowskiej,
14. przebudowa ul. Poprzecznej,
15. przebudowa schodów i chodnika przy ul. Przyjaźni,
16. budowa chodnika przy ul. Sikorskiego,
17. przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza (od ul. Kużaja do przejazdu kolejowego),
18. przebudowa ul. Fizylierów,
19. przebudowa ul. Szczęśliwej,
20. przebudowa ul. Gierymskiego,
21. przebudowa ul. Lawendowej,
22. budowa parkingu przy ul. Knosały dla pracowników SP nr 1, rodziców oraz mieszkańców domków jednorodzinnych,
23. remont ul. Magnoliowej,
24. remont nawierzchni ul. Objazdowej wraz z chodnikiem,
25. remont nawierzchni ul. Kowalskiej wraz z chodnikami,


W ramach realizacji ww. inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania kanałów technologicznych w pasach drogowych tych ulic, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał taki udostępniony będzie na zasadach uregulowanych przepisami art. 39 ust. 7 – 7f ustawy.
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42.

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom – art. 39 ust. 6b ustawy.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl