YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Wiosną 2017 roku Straż Miejska wraz z Referatem Ochrony Środowiska zapoczątkowała kontrolę zbiorników bezodpływowych tzw. szamb na posesjach, które widnieją w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych. Działania w tym zakresie będą kontynuowane.

Gmina zobowiązana jest do nadzoru nad prawidłową realizacją zdań związanych z opróżnianiem tzw. szamb i przydomowych oczyszczalni na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z wieloma pytaniami jakie pojawiły się podczas naszych wizyt u mieszkańców przekazujemy poniżej podstawowe informacje w powyższym zakresie.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjne nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Natomiast zgodnie z uchwałą Rady Miasta Radzionków w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości zużytej wody określonej wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków należy dostosować do wymogów instrukcji ich eksploatacji.

Podczas wizyty Straży Miejskiej i pracowników Referatu Ochrony Środowiska należy przedłożyć umowę i dowód uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych.

Ważne, aby korzystać z usług firm, które posiadają zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Radzionków, których wykaz zamieszczamy poniżej:

 

 

L.p.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon

1

PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp.k.

42-274 Konopiska,

ul. Przemysłowa 7

34/329-92-29
32/380-16-21
32/284-52-68

2

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

22/614-59-79

3

Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11

32/293-80-62

4

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2

32/231-08-58

5

KAMRA-TRANS Wiktor i Rafał Kamińscy s. c.

42-674 Zbrosławice, ul. Fabryczna 9A

603-771-439

6

WOD-KAN TRANS Krzysztof Król

40-749 Katowice,

ul. Adama Didura 12 (zmiana adresu: ul. Goetla 8)

505-205-400

505-605-400

7

Wielobranżowe Przedsiebiorstwo Transportowo Usługowo Produkcyjno Handlowe Andrzej Frączek

42-625 Ożarowice

ul. Stawowa 10

32/284-03-63

8

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „EKOROBUD” Spółka cywilna Jan Wróbel & Werner Drzyzga

41-940 Piekary Śląskie

ul. Bytomska 145

032/767-91-00

9

WC Serwis Śląsk Sp. z o.o. W Zabrzu

41-808 Zabrze

ul. Pod Borem 10

032/278-45-31

10

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Opolska 51

600-484-052

11

Firma Wielobranżowa Fabian Mateja

41-922 Radzionków

ul. Chodkiewicza 1

032/286-66-74

12

Zakład Usługowo-Handlowy JAR-ROL Jarosław Piątek

42-622 Orzech

ul. Nakielska 18C

502-593-637

 "W celu zamówienia usługi opróżnienia szamba należy kontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi przedsiębiorcami, gdyż posiadanie zezwolenia w przedmiotowym zakresie nie jest tożsame z fizycznym wykonywaniem usług"

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod numerem tel. 032/388-71-59.

                                                                                                                                                Ewa Łabno

                                                                                                     

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl