YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Rada MiastaPorządek obrad X sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 maja 2015 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr IX/2015 z IX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 kwietnia 2015 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Placówek Oświatowych.

8. Informacja na temat miejskich szkół i przedszkoli.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015 -2025.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014  Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok   2014 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, ul. Knosały 61a.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/298/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na czas nieoznaczony.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na czas nieoznaczony.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na czas nieoznaczony.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na czas nieoznaczony.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na czas nieoznaczony

19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20. Sprawy bieżące.

21. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

                
Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl