YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 25 maja 2017 roku o godzinie 14:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie  Protokołu  Nr  XXXIV/2017  z  XXXIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 20 kwietnia 2017 roku. 
6. Przyjęcie  Protokołu  Nr  XXXV/2017  z  XXXV  sesji  Rady Miasta Radzionków w dniu 4 maja 2017 roku.
7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzionków. 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie sesji.

         Przewodniczący Rady 
         /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl