YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Informujemy, że na postawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1440 z późń. zm.) informuję, że przygotowane są niżej wymienione inwestycje:

1. przebudowa ul. 27 Stycznia,

2. budowa łącznika od ul. św. Wojciecha 93 do ul. Pietrygów, 

3. przebudowa ul. Gałczyńskiego,

4. przebudowa ul. Kopernika,

5. przebudowa ul. Śródmiejskiej.

W ramach realizacji ww. inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania kanałów technologicznych w pasach drogowych tych ulic, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał taki udostępniony bezie na zasadach uregulowanych przepisami art. 39 ust. 7-7f ustawy.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: Burmistrz miasta Radzionków, 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42.

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych - kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów ul urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podmiot, który zgłosi zainteresowani udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanały technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom - art. 39 ust. 6b ustawy.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl