Przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020 w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” realizowany jest projekt pn.

„Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie - etap I dokumentacja projektowa”.

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, jakim jest przebudowa drogi ul. Gajdasa w Radzionkowie.

Jezdnia ulicy wykazuje ubytki, pęknięcia, nierówności. Utrudnione jest poruszanie się osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek z wózkami.

 

Dokumentacja projektowa opracowywana będzie dla:

  1. przebudowy nawierzchni poboczy,
  2. wymiany istniejących krawężników,
  3. nawierzchni jezdni z mas bitumicznych,
  4. wymiany wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
  5. oznakowania pionowe i poziome.

 

logo Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl